Wie zijn wij?


Wij zijn Gea Ballast en Monique Straatsma, beide Register Organisatiecoach. We hebben elkaar tijdens de opleiding die we hiervoor gevolgd hebben, leren kennen. We werkten in deze periode veel samen en ontdekten al vrij snel dat onze samenwerking op een prettige en natuurlijke wijze verloopt. Samen hebben we een positieve en aanstekelijke energie die we over kunnen en willen brengen op anderen.

We hebben elk meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden, coachen en managen van teams en individuen. Gea vanuit haar ervaring als manager en coach in de zorgsector, Monique vanuit haar ervaring als coach en teamlead binnen het onderwijs, gemeenten en commerciële organisaties.

Onze passie is het motiveren en enthousiasmeren van medewerkers binnen teams en organisaties. Door onze resultaatgerichte instelling zorgen we voor verhoogd eigenaarschap, duidelijkheid in taken en rollen, verbeterde prestaties en een efficiëntere samenwerking. Nieuwsgierig hoe we dat doen? We komen graag langs voor een persoonlijk gesprek!

Wat doen wij?


Organisatie
coaching

Organisaties kunnen uit balans zijn, anders functioneren dan gewenst of er kunnen ingewikkelde veranderingen op komst zijn. Een organisatie is belangrijke context voor het werkplezier van medewerkers en de te leveren prestaties. Tegelijk veranderen organisaties met regelmaat en vinden medewerkers het vaak lastig als hun werk verandert.

Als organisatiecoaches helpen wij graag met deze vraagstukken. We onderzoeken samen met u hoe we de uitdagingen van uw organisatie kunnen begrijpen en kunnen vertalen naar ontwikkeling op verschillende niveaus: individu, groep en organisatie.

Vanuit de doelstelling van de organisatie en de uitdagingen die actueel zijn, willen we ontdekken welke aanpak binnen uw organisatie verstandig is. Samen met u maken we de situatie inzichtelijk en kijken we naar wat er nodig is. Gewenste veranderingen en ontwikkelingen kunnen op die manier in gang gezet worden.

Team
coaching

Samenwerking in teams is essentieel voor de gezondheid van teamleden en de prestaties van het team. Wilt u uw team activeren, effectiever laten communiceren of productiever laten samenwerken? Wij zetten mensen in beweging met een focus op persoonlijke drijfveren en de doelstelling van het team. Dit doen we door te reflecteren, feedback te geven en teamleden praktische vaardigheden aan te leren. Wij zorgen voor een veilige sfeer waarin we teamleden helpen om naar elkaar te luisteren en zich uit te spreken naar elkaar. Ons doel is dat we bijdragen aan meer werkplezier en betere resultaten.

Ons motto is: 'Leren door te doen'.

Executive
coaching

Executive coaching is bedoeld voor leidinggevenden die voor forse uitdagingen staan, dreigen vast te lopen of graag een stap vooruit willen zetten. In dergelijke situaties kan het goed zijn om samen met een coach te kijken hoe u meer uit uzelf kan halen, patronen kan doorbreken of persoonlijke en/of bestuurlijke dilemma's op te lossen.

Wij helpen te focussen op de juiste doelen. Door uw gedachten te ordenen en bewustwording te vergroten, zult u tot nieuwe ideeën en inzichten komen. Dit vergroot uw zelfvertrouwen waardoor nieuwe vaardigheden ontwikkeld en toegepast kunnen worden.

Wat zeggen klanten?


'Tijdens de coaching zijn concrete doelen gesteld en behaald. Jullie vragen goed door en hebben zichtbaar gemaakt wat de onderhuidse en bekende frustraties zijn. Hierdoor ontstond ruimte om elkaar aan te spreken.
Fijn dat we concrete stappen en afspraken hebben kunnen maken. Jullie hebben je eigen rol en houding, zijn positief en hebben humor.'
'De teamcoaching was erg leerzaam en praktisch door jullie goede duo-begeleiding. Jullie vullen elkaar prima aan en vragen goed door. Jullie hebben goed ingespeeld op de punten die binnen het team speelden en hebben er goed handen en voeten aan weten te geven. We hebben mooie inzichten verkregen en hebben concrete stappen kunnen zetten om efficiënter te werken’'
'De coaching was leerzaam en interessant. Het waren verhelderende gesprekken waarbij concrete afspraken zijn gemaakt met het team. De begeleiding van Gea & Monique was goed. Ze luisteren goed, vragen goed door en zijn samenvattend.'
'De teamcoaching heb ik positief ervaren. Er werd een positieve en veilige sfeer gecreëerd. Het is fijn om te oefenen en dingen in praktijk te kunnen brengen. We hebben daarnaast heldere afspraken kunnen maken en hebben een goede basis om verder te gaan.'
'Jullie hadden een positieve, ontspannen aansluiting bij het team. Fijn hoe jullie de tijd nemen om de vraag te verduidelijken en afstemmen met het team wat er besproken moet worden. Goede energie samen! Er is nu meer duidelijkheid en openheid binnen het team op inhoudelijk niveau maar ook op betrekkingsniveau.'